Recherche sur Titre, Auteur, ou N° ISBN.


 

Détails :
: 29 x 24
: 152 pages
: 978-99959-36-69-3
: Français, Luxembourgeois
: 11/2018
:

Item :

LËTZEBUERG 

Ons Alstad gëscht an haut

 

 

 

D’ALSTAD GËSCHT AN HAUT LËTZEBUERG AM ZÄITVERGLÄICH

 

Wéi huet d’Lëtzebuerger Alstad fréier augesinn, wat huet sech wéi am Laf vun de Jore verännert? 

An dëser Publikatioun, enger Zäitrees an d’Vergaangenheet vun der Alstad, kréien och déi méi jonk Generatiounen d’städtebaulech Entwécklung an Erënnerung bruecht. A Buchform kann een duerch d’Vergläiche vun alen an neien Opname gesinn, wat sech am Stadbild geännert huet.

Un Hand vun iwwer 150 neie Bildvergläicher entdeckt een op enger fotografescher Promenade d’Alstad am Wandel vun den Zäiten.

 

 

LA VIEILLE VILLE D’HIER À AUJOURD’HUI L’ŒUVRE DU TEMPS

 

Quel a été l’aspect de la vieille-ville de Luxembourg jadis, qu’est-ce qui a changé, et comment est-ce qu’elle s’est développée ?

Ce livre constitue une promenade dans la vieille-ville au fil du temps  et montre aux jeunes générations son développement urbanistique. Au moyen de ce document bibliophile on découvre,  en comparant les photos, quels changements se sont opérés dans le paysage urbain.

Avec plus de 150 prises de vue comparatives, le lecteur découvre la vieille-ville au cours d’une flânerie photographique dans le temps.

Choisissez une langue:
    Français
  Luxembourgeois
 

Autres livres de l'auteur :
21. rue Beaumont -L-1219 Luxembourg - tél : (+352) 26 20 15 10  - fax :(+352) 26 20 10 26
siège : 108, rue de l'Alzette - L-4010 Esch-sur-Alzette - BP : 367 - L-4004 Esch-sur-Alzette
tél : (+352) 54 64 87 - fax : (+352) 53 05 34 - email : editions@schortgen.lu - Powered by  Luxis